Kurs OPEN WATER DIVER

Pierwszy stopień nurkowy to OWD (OPEN WATER DIVER SSI). Podczas tego kursu nauczysz się jak bezpiecznie nurkować do głębokości 18 metrów (dzieci 10-14 lat - Junior OWD  do 12 metrów). Część teoretyczna obejmuje 6 wykładów z zakresu teorii nurkowania + egzamin teoretyczny. Część praktyczna to 6 sesji basenowych i 5 nurkowań podczas wyjazdu na wodach otwartych. 

Cena kursu OWD wynosi: 1470 zł. Opłata za kurs obejmuje: cyfrowy certyfikat (karta plastikowa płatna dodatkowo 50 zł), opiekę instruktora, korzystanie ze sprzętu nurkowego, ubezpieczenie, podręcznik OWD SSI w formie cyfrowej oraz wejście na basen. Opłata nie obejmuje: badań lekarskich, dojazdów na zajęcia i na basen, dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania podczas zajęć na wodach otwartych.

Advanced Adventurer

To kurs dla nurków z licencją Open Water Diver. Pozwala on na zapoznanie się z 5 różnymi programami SSI podczas 5 nurkowań w wodach otwartych lub na basenie (w zależności od wybranej specjalizacji).

Cena kursu 900 zł. Opłata za kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, certyfikat cyfrowy, opiekę instruktora, korzystanie ze sprzętu nurkowego, ubezpieczenie, podręcznik SSI w formie cyfrowej, wejście na basen.

Cena nie obejmuje: dojazdów na zajęcia i na basen, dojazdu, opłaty wejściowej, wyżywienia i zakwaterowania podczas zajęć na wodach otwartych.  

Specjalizacje nurkowe

Nurkowanie w różnych miejscach wymaga innych umiejętności. Możesz je zdobyć podczas kursów specjalistycznych. W zależności od wybranej specjalizacji zajęcia obejmują część teoretyczną lub teoretyczną z praktyczną i prowadzone są na basenie bądź w wodach otwartch. 

Dostępne kursy specjalizacyjne:

 • nawigacja (Navigation Diving) - 550 zł
 • doskonała pływalność (Perfect Buoyancy) - 450 zł  
 • nurkowanie głębokie (Deep Diving) - 650 zł
 • poszukiwania i wydobycie (Search and Recovery) - 550 zł
 • nurkowanie w suchych skafandrach (Dry Suit Diving) - 550 zł
 • wiedza o nurkowaniu (Science od Diving) - 650 zł
 • nurkowanie z wykorzystaniem nitroksu (Enriche Air Nitrox) - 420 zł
 • wiedza o sprzęcie (Equipment Techniques) - 420 zł
 • nurkowanie z łodzi (Boat Diving) - 550 zł 
 • fotografia podwodna (Digital Underwater Photography) - 450 zł
 • nurkowanie wrakowe (Wreck Diving) - 550 zł
 • nurkowanie nocne i w ograniczonej widoczności (Night & Limitet Visybility Diving) - 550 zł

Opłata za każdy kurs zawiera certyfikat cyfrowy, opiekę instruktora, podręcznik SSI w formie cyfrowej.

Cena nie obejmuje: sprzętu nurkowego, dojazdów na zajęcia i na basen, dojazdu, opłaty wejściowej na wody otwarte, wyżywienia i zakwaterowania podczas zajęć na wodach otwartych.   

Nurek ratownik

Stres jest główną przyczyną wypadków nurkowych i wpływa negatywnie na sytuacje ratunkowe. Program Diver Stress and Rescue uczy jak sobie radzić ze stresem, pokazuje jak zapobiegać wypadkom oraz pokazuje, jakie kroki podjąć w sytuacjach awaryjnych napotykanych przez nurków.

Cena kursu 950 zł. Opłata za kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, certyfikat cyfrowy, opiekę instruktora, butle z powietrzem oraz balast, ubezpieczenie, podręcznik SSI w formie cyfrowej, wejście na basen.

Cena nie obejmuje: dojazdów na zajęcia i na basen, dojazdu, opłaty wejściowej, wyżywienia i zakwaterowania podczas zajęć na wodach otwartych.  

Pierwsza pomoc

O tym, jak ważna jest umiejętnie przeprowadzona pierwsza pomoc nikogo nie trzeba przekonywać. Na program React Right składają się takie elementy jak: ocena sytuacji awaryjnej, zasady udzielania Pierwszej Pomocy, CPR, AED oraz umiejętność Podawania Tlenu w nagłych wypadkach nurkowych.

Cena kursu 420 zł. 

Dive Guide (Przewodnik nurkowy)

Dive Guide to program, który zapewnia umiejętności i doświadczenie niezbędne do bezpiecznego prowadzenia grup certyfikowanych nurków i jest pierwszym krokiem do ekscytującej kariery zawodowej profesjonalisty nurkowego SSI. 

Cena kursu 2400 zł.

Opłata za kurs zawiera certyfikat cyfrowy, opiekę instruktora, podręcznik SSI w formie cyfrowej, opłaty związane z wejściem na basen i na wody otwarte, balast oraz butle z powietrzem.

Cena nie obejmuje: pozostałego sprzętu nurkowego, dojazdów na zajęcia i na basen, dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania podczas zajęć na wodach otwartych.

Programy dla dzieci

Program SSI Scuba Rangers to propozycja różnorodnych zajęć i aktywności nurkowych dla dzieci w wieku 8-12 lat. Najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo dzieci, dlatego zajęcia są prowadzone na basenie przez specjalnie wyszkolonych instruktorów.

Cena 800 zł. Opłata za kurs obejmuje: cyfrowy certyfikat (karta plastikowa płatna dodatkowo 50 zł), opiekę instruktora, korzystanie ze sprzętu nurkowego, ubezpieczenie, podręcznik SSI w formie cyfrowej oraz wejście na basen.

Warszawska Szkoła Nurkowania

(obok Białołęckiego Ośrodka Sportu)

ul. Mehoffera 26

Warszawa 03-131

e-mail: wawadive@gmail.com

akademiasyren@gmail.com

    tel. + 48 607555886

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.